Energitilskuddsordningen: Energieffektive investeringer

Med energitilskuddsordningen står omtrent 3200 norske bedrifter klare til å senke kostnadene. Mange av tiltakene skal utføres av en elektriker, og derfor har vi samlet de viktigste her.

Illustrasjonsbilde med strømsparende produkter fra Micro Matic

Bilde: Micro Matic

I løpet av de siste årene har energiforbruk og bærekraft blitt stadig viktigere temaer både nasjonalt og internasjonalt. 

Som et svar på disse utfordringene har den norske regjeringen innført energitilskuddsordningen. 

Denne ordningen har gitt nesten 3200 bedrifter muligheten til å starte energieffektive prosjekter, og de neste to årene vil vi se en massiv implementering av disse tiltakene, med en samlet investeringssum på hele 5 milliarder kroner. 

Du finner en oversikt over kvalifiserte bedrifter og tilhørende tiltak på denne lenken.

Last ned brosjyre

Vårt samarbeidspartner Micro Matic er eksperter på KNX, og har levert kvalitetsprodukter innen elektro i mer enn 50 år. De har laget en brosjyre spesifikt for energitilskuddsordningen, og den kan du laste ned her.

Hva er energitilskuddsordningen? 

Energitilskuddsordningen er et initiativ fra den norske regjeringen med hovedmål om å fremme investeringer i energibesparende tiltak i næringslivet. 

Dette oppnås ved at bedrifter kunne søke om tilskudd som dekker inntil 50 % av kostnadene knyttet til energieffektive prosjekter. Ordningen fungerer som en incentivordning, hvor bedrifter som velger å investere i energibesparende tiltak blir økonomisk belønnet. 

Dette gir bedriftene muligheten til å redusere sine energikostnader og samtidig bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Eksempler på tiltak 

Under energitilskuddsordningen er det en rekke forskjellige tiltak som kvalifiserer for støtte. For mange bedrifter vil det være aktuelt med alle tiltak, mens andre har en drift som tilsier færre. 

Her følger eksempler på tiltak sammen med produktanbefalinger fra Micromatic. 

Dette innebærer å installere ventilasjonssystemer som tilpasser seg etter behovet, noe som kan redusere energiforbruket betydelig.

Inneklimastyring: 
  • GreenZone: Komplett og energieffektivt system for behovsstyring av inneklima, i henhold til reDuCeVentilation (DCV). Perfekt luftkvalitet og temperaturer i opptil 125 soner.
Trykkuavhengige varmeregulatorer: 
  • MicroVAV: Regulerer luftmengden ut fra belastningen i rommet.

Dette omfatter implementering av systemer som gir bedrifter bedre kontroll over sitt energiforbruk.

Delbare strømtrafoer: 
  • STP 40 | STP 24: Åpnes og klikkes raskt og enkelt rundt kabel, uten frakobling av last.
Strømmålere kWt: 
  • CEM-C12 | SE-C21 | SE-C31: Skinnemonterte og MID-godkjente strømmålere. Måler strøm, spenning, effekt, effektfaktor og reaktiv effekt m.m. Brukes til alt fra båthavner og hybler til internmåling for industrien.

Dette spiller en avgjørende rolle i å opprettholde pålitelig strømforsyning, redusere energitap, optimalisere ressursbruk og støtte overgangen til mer bærekraftig energiforbruk og distribusjon.

Nettanalysator
  • CVM-E3-mini: Skinnemontert nettanalysator på 3 moduler. Visning av blant annet kWt, timeteller, CO2 og kWt-kostnader. Godt tilpasset nettstasjonsovervåkning (NSO).
kWt-målere
  • EDKM-MC-ITF-C2 | EDKM-MC-RS485: Elektronisk trafomåler for alle typer 3-fase nett inntil 500 V. Måleren er utstyrt med LCD-display for visning og to puslutganger.

Omtrent 60 % av energiforbruket i norske bygg går til oppvarming. Det betyr at det også er mye å hente på å få kontroll over varmeforbruket, både med et termostatsystem og termostater.

Termostatsystem
  • Microtemp Sentralstyring – med webapp: Velgegnet i bygg, barnehager, campingplasser og brakkerigger hvor mange rom eller enheter skal samles, kontrolleres og styres i et overordnet system. Full kontroll med tilpassede spareprogrammer. Løsningen inkluderer også termostat for skinnemontering, for enkel utskiftning i tavle/sikringsskap.
Termostat
  • Microtemp MTC4: Enkel og brukervennlig økotermostat med regulatorfunksjon og spareprogram for dag- og nattsenkning. Rask og velkjent installasjon. Frittstående løsning uten app.
Wi-Fi termostat
  • Microtemp WiFi MWD5 – med app: Svært enkel i bruk takket være touchskjerm og stemmestyring, samt integrasjon mot Google Home og app. Spar strøm med seks automatiserte temperaturjusteringer per døgn. Automatikk endres eller overstyres enkel i appen.

Praktisk og energibesparende tiltak som også er enkelt å gjennomføre. 

  • Bevegelsessensorene Niko P4 og M40 muliggjør dagslysstyring og Human Centric Lighting. Rask montering og enkel innstilling med app. Automatisk dokumentasjon og trygg skylagring av programmeringsoppsett.

KNX er den ledende standarden for smart og energieffektiv styring av bygg og boliger i Norge. Systemet forenkler og gir stor fleksibilitet i driften gjennom hele byggets livsløp, samtidig som brukerkomforten er svært høy.

Via vårt samarbeid med Micromatic tilbyr vi bistand støttet opp av mer enn 20 års erfaring. Du får hjelp til alt fra prosjektering og valg av produkter til installasjon, programmering og etterarbeid. 

Hva er KNX?

Dette skiller seg fra en vanlig elektroinstallasjon ved at alle elektriske punkter i bygningen, som belysning, solskjerming, oppvarming, ventilasjon, mulitmedia og sikkerhet, kan styres sentralt – gjerne via et overordnet SD-anlegg.

Fordeler med energitilskuddsordningen

Energitilskuddsordningen har flere fordeler for både bedrifter og samfunnet som helhet. Næringsminister Jan Christian Vestre hevder at ordningen vil føre til en årlig reduksjon i energiforbruket på opptil 550 gigawattimer. 

Bedriftene får økt konkurranseevne ved å redusere energikostnader. Samtidig vil det bidra til mindre belastningen på strømnettet, noe som er spesielt viktig i kystområder og avsidesliggende områder hvor det kan være utfordrende å levere nok strøm til alle.

Energitilskuddsordningen er derfor ikke bare en økonomisk støtte til bedrifter, men også et viktig skritt mot å oppfylle Norges bærekraftmål og sikre en mer energieffektiv og miljøvennlig fremtid. 

Gjennom å støtte energibesparende tiltak gir denne ordningen både bedriftene og samfunnet som helhet en mulighet til å ta aktivt del i overgangen til en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Få maksimalt ut av ordningen

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de beste løsningene for deg og dine behov.