Referanser

Elbilladeanlegg i borettslag

Elbilladeanlegg med klargjøring for elbilladeanlegg på 31 stk parkeringsplasser i carportanlegg.

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg i Vang med 65stk solcellepaneler med en totalt effekt på 26kWp.

Åker Gård - Statens Barnehus

Full rehabilitering av "kuben" på Åker Gård som nå huser Statens Barnehus.

Segelstadseterlia

12 stk morderne leiligheter i Kvitfjell med ski in/out.

Fremstadvegen 1

To stk tomannsboliger i Fremstadvegen, hver enhet på 144m2 + tilhørende garasje.

Coop Extra Fabrikkvegen

Ny matbutikk i Brumunddal.

Revehiet Barnehagen

Ny barnehage i løten for Løten Kommune med 6 avdelinger og totalt 1480m2.

Mjøskanten Boliger

Infrastruktur og fellesanlegg for 48stk leiligheter ved siden av Mjøstårnet i Brumunddal

Klima Nor

Nytt lager og administrasjonsbygg for Klima Nor i Brumunddal på 2880m2 i grunnflate.

Kiwi Romedal

Ombygging av Kiwi Romedal med nytt tilbygg

Hamar jernbanerestaurant

Totalrenovering av Hamar jernbanerestaurant, her har vi levert et helt spesielt lysanlegg i restaurant-delen av bygget.

Kontorlokaler Brugata 19

Ombygging og utvidelse av kontorbygg i 2. etg i Brugata i Brumunddal.

Arcusgården - Hamar

Rehabilitering og ombygging av Arcusgården til leiligheter og næringslokaler på Martodden.

TT Boliger - Ottestad

Nytt bygg for mennesker med tilrettelagte tjenester for Stange kommune. Bygget er på totalt ca. 1.800 m2 BTA fordelt over 2 etasjer (sokkel- og 1-etasje) og loft for teknisk rom.

Klukstuen Dagsenter - Hamar

Oppføring av nytt Klukstuen dagsenter med 3 avdelinger ved siden av eksisterende Klukstuen omsorgssenter i Hamar kommune. Areal ca 343 m2 BTA.

Tangen Samfunnshus - Tangen

Nytt tilbygg til og rehabilitering av Tangen Samfunnshus. Tilbygget er på totalt ca.200 m2 BTA fordelt over 1 etasje, mens rehabilitering av hele 1.etg og deler av underetasje i eksisterende bygg utgjør totalt ca. 430 m2 BTA.

Løten ved og service - Løten

Nybygg for Løten kommune på 1100 kvm, Inneholder kjøkken, vaskeri, lokaler til vedproduksjon/arbeidstrening og dagaktivitetssenter for mennesker med sammensatte funksjonsnedsettinger.

Finsalsenteret - Hamar

Finsalsenteret skal utvides med 6 nye sykehjemsplasser med nødvendige felles-, støtte- og utearealer. 

Ottestad Ungsomsskole - Ottestad

Rehabilitering og ombygging av Ottestad ungdomsskole for Stange Kommune.

Ottestad Flerbrukshall - Ottestad

Ny idrettshall ved Ottestad Ungdomsskole for Stange Kommune.

Rusboliger på Kjerringhaugen - Brumunddal

10 stk rusboliger bygges på kjerringhaugen i regi av Ringsaker Kommune.

Svanehytta - Sjusjøen

Nybygging av hytter for Svanehytta i Birkebeinerbakken på Sjusjøen.

Børkebo Borettslag - Brumunddal

Nye terrasse leiligheter i byflatvegen i Brumunddal.

Holsetkvartalet - Hamar

Ombygging av 3 etasjes kontorbygg til 21 stk flotte leiligheter med ny loftetasje (4etg.) samt parkeringskjeller.

Du finner flere prosjekter vi har vært involvert i nedenfor

 • Andelva Rasteplass Nord og Sør - Eidsvoll
 • Autobenz - Brumunddal
 • Bowling 1 - Hamar
 • Enerhaugen barnehage - Stange
 • Felleskjøpet - Hamar
 • Hamar Jernbanestasjon - Hamar
 • Hoberg barnehage - Ottestad
 • Kiwi - Rena
 • Lekeland 1 - Hamar
 • Nortrasport - Stange
 • Møystadgård - Vang
 • Stange Barneskole - Stange
 • Stange Videregående skole - Stange
 • Vallset Barnehage - Stange